Om Gibon Sailing Team

Upsala Segel Sällskap (USS) står inför en generationsväxling där merparten av klubbens framgångsrika mästerskapsseglare börjar närma sig sextioårsåldern. Tyvärr har det uppstått ett åldersmässigt glapp mellan dessa seglare och nästa generation intresserade/framgångsrika seglare som nu är i tonåren. Tack vare ett avtal med Gibon i Uppsala fick USS från och med våren 2019 och tre år framåt tillgång till en modern och inspirerande utbildningsplattform i form av en J/70.

Genom avtalet kan USS jobba vidare med den pågående kompetensöverföringen mellan olika generationer och kön. Tillsammans har vi bildat Gibon Sailing Team där vi har som mål att locka ungdomar att satsa på en idrott där tjejer och killar ges en möjlighet att träna och tävla i en idrott på lika villkor under ledning av erfarna kappseglare. I USS gör vi ingen skillnad på kön eller ålder. Ombord är man ett team och då spelar könstillhörigheten ingen roll. I de tävlingar båten deltar i eftersträvar vi att båda könen är representerade samt att det finns juniorer med ombord.

Följ med oss på resan! Det här kommer att bli kul!

Foto: Jonas Ettemo, Upsala Segelsällskap

J/70

En av de stora fördelarna med J/70 är enkelheten. Alla som testat jollesegling eller i mindre kölbåtar har en låg instegströskel i J/70-klassen. Riggen är enkel och robust men ändå avancerad för den som vill trimma och justera. Det är enkelt att förstå hur gennakern, storen och focken trimmas. Den stora sittbrunnen, med välplacerade funktioner gör seglingen enkel och gör att besättningsarbetet flyter lätt.

J/70 kryssar riktigt bra och på undanvind är det ren glädje och spänning när den planar iväg i över 15 knop. Båten fungerar bra både för yngre och äldre, kvinnliga och manliga seglare men passar även för cruising med mindre erfarna deltagare ombord.

En J/70 är enkel att transportera efter en vanlig personbil och kan sjösättas på en vanlig ramp för mindre motorbåtar. Man behöver ingen mastkran för att resa riggen och att göra en båt sjösättningsklar tar ca 20 min.

Foto: Daniel Stenholm / SSF

Allsvenskan Segling

Allsvenskan i segling arrangeras av Svenska Seglarförbundet och seglas i inhyrda J/70 båtar. 2019 blev USS 8:a och bästa nykomling i Allsvenskan.

Samtliga inhyrda båtar är exakt lika konfigurerade vilket gör att det är besättningens samarbetsförmåga och seglingskunskaper som avgör istället för plånbokens tjocklek.

En serie består av fyra deltävlingar där sex båtar seglar mot varandra i korta race på ca 15 min. Laguppställningen består vanligtvis av 20 personer där fem personer reser till de olika regattorna.

I dag finns konceptet i 19 länder och alla ligor seglar J/70. Vid säsongens slut koras bästa kappseglingsklubb som också får möjligheten att delta i Sailing Champions League.

USS lag i Allsvenskan

USS lag byggs kring fyra st erfarna rorsmän med flertalet mästerskaps medaljer på meritlistan. Dessa kommer sedan att bygga sina besättningar utifrån rollerna ombord samt efter Svenska Seglarförbundets regler.

Samtliga tävlande i klubbens lag ska delta på minst en deltävling, men ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar. Besättningen i varje race ska bestå av minst fyra seglare med jämn könsfördelning samt minst en junior.

Till respektive deltävling får anmälas fyra till sex tävlande. Besättningen kan ändras bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling. Besättningen på varje deltävling ska bestå av minst en ungdom (13 – 25 år), av valfritt kön, som ska delta i minst fem race.

Foto: Daniel Stenholm / SSF

Aktuella regattor

Målet är att båten ska nyttjas i träning och till kappsegling så ofta det går. Förutom lokala kvällskappseglingar på tisdagar och torsdagar har Gibon Sailing Team avsikt att vara med på följande regattor och event:

  • Listan uppdateras så snart restriktionerna lättas


Parter i Gibon Sailing Team

Driften av Gibon Sailing Team bekostas av Upsala Segel Sällskap. Gibon i Uppsala står för finansierings avtalet som sträcker sig till och med våren 2022.

  • Upsala Segel Sällskap (USS)

    Klubben bildades 1907 och har sedan dess fostrat ett antal framgångsrika seglare inom kölbåtsklasserna som tagit SM medaljer i bl.a IF, Neptunkryssare och 606.

  • Gibon skapar innovativa lösningar för digitala miljöer

    Gibon i Uppsala kan vara din helhetsleverantör av IT-lösningar och tjänster och kan hålla din hand genom IT-djungeln och hjälpa din digitala utveckling. Vi ska vara ledande i vår region på att sälja och supportera våra produkter och tjänster med fokus på kundens behov och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi benämner våra lösningar som ”Närproducerad IT” vilket innebär att vi bor och verkar lokalt här i Uppsala. Det ekonomiska resultatet stannar kvar i Uppsala och fortsätter att göra nytta lokalt. Vi på Gibon och våra leverantörer arbetar för att skapa hållbart mervärde – för våra kunders långsiktiga framgång och för samhället och miljön. Du kan lita på att våra insatser och lösningar håller hög kvalitet. Certifieringar och värderingar av fristående organisationer bekräftar vårt engagemang.